/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Liczba osób

Zadanie nr 9259390

W klasie IIF jest dziewięć dziewczynek, które stanowią 37,5% wszystkich uczniów tej klasy. Ilu chłopców jest w tej klasie?
A) 12 B) 15 C) 24 D) 16

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli przez x oznaczymy liczbę chłopców, to mamy równanie

37,5% ⋅ (9+ x) = 9 / : 0,375 9+ x = 24 ⇒ x = 15.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner