/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Liczba osób

Zadanie nr 9483191

W głosowaniu nad ustawą wzięło udział 352 posłów. Za odrzuceniem ustawy było 6,25% biorących udział w głosowaniu parlamentarzystów. Zatem za przyjęciem ustawy było
A) 320 B) 330 C) 325 D) 335

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ 100% − 6,25% = 9 3,75% za przyjęciem ustawy głosowało

93,75 % ⋅352 = 0,9375 ⋅352 = 330

posłów.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner