/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Mediana/Dane z opisu

Zadanie nr 4160879

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 3,x + 7 ,x + 9,x+ 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 5 B) 26 C) 28 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ mamy 6 liczb, więc mediana jest średnią arytmetyczną 3-ej i 4-ej wartości.

x-+-3-+-x-+-7-= x + 5. 2

Z założeń otrzymujemy równanie

x + 5 = 9 ⇒ x = 4.

Zatem najmniejsza wartość jest równa 4, a największa 24. Suma tych liczb jest równa

24 + 4 = 28 .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner