Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 5929968

Pięć osób ze sprawdzianu otrzymało ocenę dopuszczającą, cztery dostateczną, trzy osoby ocenę bardzo dobrą, dwie celującą jedna niedostateczną i pięć osób ocenę dobrą. Mediana ocen z tego sprawdzianu jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Wersja PDF
Rozwiązanie

Wypiszmy oceny ze sprawdzianu od najmniejszej do największej.

1,2,2 ,2 ,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4 ,4,5,5,5,6,6.

Ocen jest 20, więc mediana to średnia arytmetyczna dwóch środkowych liczb.

m = 3-+-4-= 3,5. 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!