/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z opisu

Zadanie nr 3289052

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨7,29 ) jest równa
A) 15 B) 16,6 C) 17 D) 18,6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że liczbę nazywamy pierwszą jeżeli jej dzielnikami są 1 i ona sama. Wypiszmy wszystkie liczby pierwsze należące do zbioru ⟨7,29 )

7,11,13 ,17,19,23.

Liczymy

7+--11+--13+--17-+-19-+-23-= 15. 6

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner