/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z opisu

Zadanie nr 4084745

W siedmioosobowej grupie średnia wieku trzech kobiet wynosi 29 lat, a średnia wieku czterech mężczyzn 36 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lata D) 30 lat

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że kobiety mają łącznie 2 9⋅3 = 87 lat, a mężczyźni mają łącznie 36 ⋅4 = 1 44 lata. Średnia wieku jest więc równa

87-+-14-4 = 23-1 = 33. 7 7

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner