/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z opisu

Zadanie nr 6772772

Rzucono 100 razy sześcienną kostką do gry. Średnia arytmetyczna liczb oczek w pierwszych 40 rzutach była równa 3,75, a średnia arytmetyczna liczb oczek w kolejnych 60 rzutach była równa 4,25. Średnia arytmetyczna liczb oczek w 100 rzutach jest
A) mniejsza od 4 B) równa 4 C) równa 4,05 D) większa od 4,05

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że w pierwszych 40 rzutach otrzymano w sumie

40⋅3 ,75 = 150

oczek. W kolejnych 60 rzutach otrzymano w sumie

60⋅4 ,25 = 255

oczek. Średnia liczby oczek we wszystkich 100 rzutach jest więc równa

150 + 25 5 ---------- = 4,05 . 100

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner