/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Mediana/Dane z tabeli

Zadanie nr 6792522

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wyników sprawdzianu z matematyki.

Ocena Liczba uczniów
2 3
3 8
4 5
5 4
Mediana wystawionych ocen jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5
Wersja PDF

Rozwiązanie

W sumie wystawiono

3+ 8+ 5+ 4 = 20

ocen, więc mediana to średnia arytmetyczna 10 i 11 oceny. Oceny 2 i 3 ma 11 uczniów, więc oceny 10 i 11 obie są równe 3. Tyle też jest równa mediana.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner