/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 2040822

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -36-95
Liczebność danej 3 4 1 2

wynosi
A) 1,6 B) -0,1 C) -1 D) 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

-- 3 ⋅(− 3) + 4 ⋅6+ 1⋅(− 9 )+ 2 ⋅5 − 9+ 24− 9+ 10 16 x = -------------------------------- = ------------------= ---= 1,6 . 3+ 4+ 1+ 2 10 10

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner