/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 2454387

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -66-99
Liczebność danej 2 4 1 3

wynosi
A) 3 B) 0 C) -3 D) 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

-- 2 ⋅(− 6)+ 4 ⋅6 + 1 ⋅(− 9)+ 3⋅9 30 x = --------------------------------= ---= 3. 2 + 4 + 1 + 3 10

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner