/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 2878951

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej3457
Waga 2143

jest równa
A) 4,5 B) 4,75 C) 5,3 D) 5,1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczamy

 3 ⋅2+ 4⋅1 + 5 ⋅4 + 7 ⋅3 6+ 4+ 2 0+ 21 5 1 ¯xw = ------------------------ = ----------------= --- = 5,1. 2 + 1 + 4 + 3 10 1 0

O powyższej średniej można myśleć tak: mamy 2 razy liczbę 3, raz liczbę 4, 4 razy liczbę 5 i 3 razy liczbę 7.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner