/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 2975455

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej4568
Waga 4312

jest równa
A) 2,3 B) 5,75 C) 5,3 D) 14,5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczamy

 4 ⋅4 + 5 ⋅3+ 6⋅ 1+ 8 ⋅2 16 + 15 + 6 + 16 53 x¯w = ------------------------ = -----------------= ---= 5,3. 4+ 3+ 1+ 2 10 10

O powyższej średniej można myśleć tak: mamy 4 razy liczbę 4, 3 razy liczbę 5, raz liczbę 6 i 2 razy liczbę 8.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner