/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 5039382

Przez pewien okres czasu prowadzono regularne pomiary temperatury w miejscowości Kłodzko. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli

Temperatura w ∘C 1 2 3
Liczba wskazań 6m2

Obliczono, że średnia temperatura wynosi 1,6∘C . Zatem liczba m jest równa
A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 1⋅6 + 2m + 3 ⋅2 1,6 = ----------------- 6 + m + 2 1,6 = 12+--2m-- / ⋅(8 + m ) 8+ m 12,8 + 1,6m = 1 2+ 2m 0,8 = 0 ,4m ⇒ m = 2.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner