/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 5246383

Wśród 200 osób przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę filmów kinowych obejrzanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

Liczba filmów 0 1 2 3 45
Liczba osób 5779381772

Średnia liczba obejrzanych filmów przez jedną ankietowaną osobę jest równa
A) 2,44 B) 1,22 C) 1,88 D) 2,5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

0 ⋅57 + 1 ⋅79 + 2 ⋅38 + 3⋅ 17+ 4⋅7 + 5 ⋅2 244 ------------------------------------------ = ----= 1,22. 57+ 79+ 38 + 17 + 7 + 2 200

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner