/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 5384322

W grupie 50 kobiet i 50 mężczyzn przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę książek przeczytanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

Liczba książek 0 1 2 3 4 5
Liczba osób 23142817117

W trakcie analizy tych danych zauważono, że kobiety przeczytały średnio o jedną książkę więcej niż mężczyźni. Średnia liczba przeczytanych książek przez jedną ankietowaną kobietę jest równa
A) 1,5 B) 1 C) 2 D) 2,5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy przez n całkowitą liczbę książek przeczytanych przez kobiety, to mężczyźni w sumie przeczytali n− 50 książek (bo średnia jest mniejsza o 1). W takim razie

n + (n − 50) = 0 ⋅23+ 1⋅ 14+ 2⋅2 8+ 3 ⋅17 + 4 ⋅11 + 5 ⋅7 = 200 2n = 250 ⇒ n = 125.

Zatem jedna kobieta przeczytała średnio

125-= 2,5 50

książki.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner