/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 5464151

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:

Liczba osób
w rodzinie
Liczba
uczniów
3 6
4 12
x 2

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa 4. Wtedy liczba x jest równa
A) 3 B) 4 C) 5 D) 7

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy średnią ważoną. Wszystkich uczniów jest 6+ 1 2+ 2 = 20 , więc

4 = 3⋅-6+--4⋅12-+-x-⋅2- 20 9+--24-+-x- 4 = 10 / ⋅10 40 = 33 + x x = 7.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner