Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 7056575

Pewna firma postanowiła przeprowadzić badanie jakości pewnego produktu. W tym celu przeprowadziła testy w kategoriach jakość wykonania, wygląd i ergonomia, a następnie przyznano za każdą z tych cech punkty w skali od 1 do 6. Każdej badanej kategorii nadano wagę. Poniższa tabela przedstawia punktację uzyskaną przez produkt "Najlepszy" oraz wagi przypisane badanym kategoriom. Końcowa ocena jest średnią ważoną liczby uzyskanych punktów. Jaką ocenę uzyskał produkt "Najlepszy"?

Kategoria Waga Liczba punktów
jakość wykonania 20 6
wygląd 40 3
ergonomia 40 4

A) 4,2 B) 4 C) 26 35- D) 0,12

Wersja PDF
Rozwiązanie

Liczymy średnią ważoną

20 ⋅6+ 40⋅ 3+ 40⋅4 120 + 1 20+ 160 400 ---------------------= ---------------- = ----= 4. 20 + 40 + 40 1 00 100

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!