/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 9515835

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej3578
Waga 1342

jest równa
A) 12,4 B) 6,2 C) 5,7 D) 5,75

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczamy

 3 ⋅1 + 5 ⋅3+ 7⋅ 4+ 8 ⋅2 3 + 15 + 28 + 16 62 x¯w = ------------------------ = -----------------= ---= 6,2. 1+ 3+ 4+ 2 10 10

O powyższej średniej można myśleć tak: mamy raz liczbę 4, 3 razy liczbę 5, 4 razy liczbę 7 i 2 razy liczbę 8.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner