/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Zadanie nr 9627754

Przez pewien okres czasu prowadzono regularne pomiary temperatury w miejscowości Jelenia Góra. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli

Temperatura w ∘C -1 2 3
Liczba wskazań 5 m2

Obliczono, że średnia temperatura wynosi 0,7∘C . Zatem liczba m jest równa
A) 13 B) 4 C) 10 D) 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 − 1 ⋅5+ 2m + 3 ⋅2 0 ,7 = ------------------- 5 + m + 2 4 ,9 + 0 ,7m = 2m + 1 4 9+ 7m = 20m + 10 1 3m = 39 ⇒ m = 3.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner