/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Różne

Zadanie nr 9890116

Która z liczb nie jest liczbą całkowitą?
A) log 0,2516 B) log√ 24 C) log 54 − log 27 2 2 D) log √ 8- 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 ( ) − 2 log 16 = log 1 1- = − 2 0,25 4 4 √ - √- √ --4 log 24 = log 2( 2) = 4 5-4 log2 54− lo g227 = lo g22 7 = log2 2 = 1 √ -- √ --- 3 3 log2 8 = log2 23 = log22 2 = --. 2

Widać, że tylko czwarta liczba nie jest całkowita.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner