/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 1062290

Do przedziału (37 38) 41,41 należy liczba
A) 7852 B) 7482- C) 7862 D) 73 82

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zamieniamy końce przedziału na ułamki o mianowniku równym 82

(7 4 76 ) ---,--- . 8 2 82

Ponieważ jest to przedział otwarty, więc nie należą do niego końce. Zatem z podanych liczb tylko 7852 należy do tego przedziału.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner