/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 2146452

Liczbą wymierną jest:
A)  3 44 B) √ -√ -- 3 4 3 4 C)  --- ∘ 1 24 D)  2 43

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy po kolei

 3 4√ --3 √ --3 √ -- 4 4 = (- 4) -=-( 2) = 8 √34 3√ 4 = √316 ∘ --- ∘ -- 1 9 3 24-= 4-= 2- 2 3√ -- √3--- 4 3 = ( 4)2 = 16 .

Widać, że tylko trzecia liczba jest wymierna.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner