/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 2688999

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) 13 B) 17 C) √ --- 25 D)  -- √ 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że liczba jest wymierna jeżeli możemy ją przedstawić w postaci ilorazu p q , gdzie p,q są liczbami całkowitymi oraz q ⁄= 0 . Zatem widzimy, że zarówno 1 3 jak i 1 7 są wymierne. Liczymy

√ --- √ -2- 5- 25 = 5 = 5 = 1

Czyli √ --- 25 jest liczbą wymierną.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner