/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 2803262

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Liczba przeciwna do liczby wymiernej jest liczbą niewymierną
B) Liczba 1 jest jednocześnie liczbą wymierną i niewymierną
C) Odwrotność każdej liczby całkowitej jest liczbą całkowitą
D) Liczba 0 jest liczbą wymierną

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczba przeciwna do liczby wymiernej jest zawsze liczbą wymierną.
Nie ma liczb, które są jednocześnie wymierne i niewymierne.
Odwrotność liczby całkowitej nie musi być liczbą całkowitą, np. 12 .
0 jest liczbą wymierną.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner