/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 4674801

Liczbę 224- 1111 można zapisać w postaci nieskończonego ułamka dziesiętnego okresowego. Dwudziestą cyfrą po przecinku jego rozwinięcia jest
A) 2 B) 0 C) 1 D) 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na kalkulatorze sprawdzamy, że

22 4 -----= 0,20162 016... = 0,(20 16). 1111

Ponieważ okres rozwinięcia dziesiętnego jest równy 4, dwudziesta cyfra po przecinku jest taka sama jak cyfra na miejscu 20 − 16 = 4 , czyli jest to cyfra 6.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner