/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 5968704

Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej).

x a b 3a c
y 48 8 c 14

Stąd wynika, że
A) b = 2 B) b = 1 4 C) b = 4 D)  1 b = 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że iloczyn xy jest stały, więc

a ⋅48 = 3a ⋅c ⇒ c = 1 6 1- 1- 1- c⋅ 4 = 16 ⋅4 = 4 = b ⋅8 ⇒ b = 2.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner