/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 6107146

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) √ --- 16 B) √ -- 8 C) 18 D) -1 16

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że liczba jest wymierna jeżeli możemy ją przedstawić w postaci ilorazu p q , gdzie p,q są liczbami całkowitymi oraz q ⁄= 0 . Zatem widzimy, że zarówno 1 8 jak i 1- 16 są wymierne. Liczymy

√ --- √ -2- 4- 16 = 4 = 4 = 1.

Czyli √ --- 16 jest liczbą wymierną.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner