/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 7476432

Liczbą wymierną jest liczba
A)  1 5− 2 ⋅ 4−2 ⋅7 B)  1 1 92 ⋅42 ⋅7 C)  12 12 2 5 ⋅9 ⋅7 D)  12 −12 2 2 5 ⋅ 2 ⋅7

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 1 1 1 7 5− 2 ⋅4− 2 ⋅7 = √--⋅-2-⋅7 = --√--- 5 4 16 5 912 ⋅412 ⋅7 = 3 ⋅2⋅ 7 = 42 √ -- √ -- 512 ⋅912 ⋅72 = 5 ⋅3⋅ 49 = 147 5 2512 ⋅2− 12 ⋅72 = 5⋅ 1--⋅49 = 5 ⋅√1--⋅49 = 2√45-. 212 2 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner