/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 7748372

Rozwinięcie dziesiętne skończone ma liczba:
A) 231 B) 618- C) 13010 D) 14 35

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 1 ---= -- 21 7 6--= 1- 18 3 30 3 1-10 = 1-1 14-= 2-= -4-= 0,4. 35 5 10

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner