/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 9012655

W rozwinięciu dziesiętnym ułamka 2 7 na czterdziestym miejscu po przecinku stoi cyfra
A) 7 B) 1 C) 2 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na kalkulatorze sprawdzamy, że

2 --= 0,285714 285714 ...= 0,(285714 ). 7

Ponieważ okres rozwinięcia dziesiętnego jest równy 6, czterdziesta cyfra po przecinku jest taka sama jak cyfra na miejscu 40 − 36 = 4 , czyli jest to cyfra 7.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner