/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 9342660

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) √ --- 12 B) 112 C) √ 36- D) 1 7

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że liczba jest wymierna jeżeli możemy ją przedstawić w postaci ilorazu p q , gdzie p,q są liczbami całkowitymi oraz q ⁄= 0 . Zatem widzimy, że zarówno 1 7 jak i 1- 12 są wymierne. Liczymy

√ --- √ -2- 6- 36 = 6 = 6 = 1.

Czyli √ --- 36 jest liczbą wymierną.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner