/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Zadanie nr 9922769

Liczbą niewymierną jest liczba
A)  1 4 2 ⋅3− 2 ⋅7 B)  1 1 32 ⋅ 42 ⋅ 7 C)  12 12 2 2 ⋅8 ⋅7 D)  12 −12 2 9 ⋅4 ⋅7

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 1 1 14 4 2 ⋅3− 2 ⋅7 = 2⋅-2-⋅7 = --- 1 1 √ --3 9√ -- 3 2 ⋅4 2 ⋅7 = 3⋅2 ⋅7 = 1 4 3 1 1 √ -- √ -- 2 2 ⋅8 2 ⋅72 = 2⋅2 2⋅49 = 196 1 1 √ -- 1 1 14 7 9 2 ⋅4− 2 ⋅72 = 9 ⋅-1-⋅49 = 3⋅ -⋅ 49 = ----. 42 2 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner