/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 1714783

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


Wykres funkcji g , określonej wzorem g (x) = f(x − 1 )+ 1 , przedstawia rysunek:


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji danej wzorem f(x − 1) + 1 powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie o jedną jednostkę w prawo i jedną jednostkę do góry.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner