/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 3689638

Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 5,6 ⟩ .


PIC


Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji
A) y = f (x+ 2) B) y = f (x)− 2 C) y = f (x− 2) D) y = f(x )+ 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres na drugim rysunku jest przesunięty względem wykresu na pierwszym rysunku o dwie jednostki w lewo. Jest to więc wykres funkcji y = f(x + 2) .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner