/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 5558810

Na rysunku 1 jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Funkcja przedstawiona na rysunku 2 jest określona wzorem
A) y = f (x)+ 2 B) y = f (x)− 2 C) y = f (x− 2) D) y = f(x + 2)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres na drugim rysunku powstaje z pierwszego przez przesunięcie o dwie jednostki w dół, czyli jest funkcja to y = f(x )− 2 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner