/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 7272124

Na rysunku przedstawione są wykresy funkcji y = f (x) oraz y = g(x) .


PIC


Wówczas :
A) g(x ) = f(x + 3) + 4 B) g(x ) = f(x − 3) + 4
C) g(x) = f(x + 4)+ 3 D) g (x) = f(x − 4) + 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji y = g (x) powstaje z wykresu przez przesunięcie o 4 jednostki w prawo i o 3 jednostki do góry. Jest to więc wykres funkcji y = f(x − 4) + 3 . Więcej szczegółów można znaleźć w poradniku o przekształceniach wykresów.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner