/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 7309867

Na poniższych rysunkach przedstawiono wykresy funkcji f i g .


PIC


Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = f(x − 1) B) g (x) = f(x )− 1 C) g(x ) = f(x + 1) D) g (x ) = f(x) + 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres na drugim rysunku powstaje z pierwszego przez przesunięcie o jedną jednostkę w lewo, czyli jest funkcja to g(x ) = f(x + 1) (bo funkcja f przyjmuje wszystkie wartości o 1 później, niż g ).  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner