/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 8448684

Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x + 2) .


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji y = f (x+ 2) powstaje z wykresu funkcji y = f(x ) przez przesunięcie o 2 jednostki w lewo (bo np. y = f(x + 2) przyjmuje dla x = − 2 taką samą wartość jak y = f(x) dla x = 0 itd.).  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner