/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 9320694

Rysunek przedstawia wykresy funkcji f (x) i g(x) .


PIC


Prawdziwa jest równość:
A) g(x ) = −f (x) B) g (x ) = −f (x − 1) + 1 C) g(x) = f(x + 1) − 1 D) g (x ) = −f (x − 1)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez odbicie względem osi Ox , a potem przesunięcie o jedną jednostkę w prawo i jedną jednostkę do góry. Pierwsza operacja (odbicie) zmienia wzór funkcji na − f(x) , druga (przesunięcie w prawo) na − f(x − 1) , a trzecia (przesunięcie do góry) na

g(x) = −f (x− 1)+ 1.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner