/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 9510421

Na rysunku 1. jest przedstawiony wykres funkcji f , a na rysunku 2. – wykres funkcji g .


PIC


Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = −f (x) B) g(x) = f(−x ) C) g(x ) = f(x) + 4 D) g (x ) = f(x) − 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres z rysunku 2 otrzymujemy odbijając wykres y = f(x) względem osi Oy , czyli jest to wykres g (x) = f(−x ) .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner