/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Przekształcanie wykresu

Zadanie nr 9571317

Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x − 1) .


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji y = f (x− 1) powstaje z wykresu funkcji y = f(x ) przez przesunięcie o 1 jednostkę w prawo (bo np. y = f(x − 1) przyjmuje dla x = 1 taką samą wartość jak y = f(x) dla x = 0 itd.).  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner