/Studia/Analiza/Całki oznaczone/Niewłaściwe/Z pierwiastkami

Zadanie nr 1825096

Oblicz całkę ∫ 1 1 √--dx 0 x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

∫ 1 1 [ √ -] √---= 2 x 10 = 2 − 0 = 2. 0 x

 
Odpowiedź: 2

Wersja PDF
spinner