Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 1123081

Liczby 4 i 6 są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f . Zatem osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu:
A) x = 10 B) x = 2 C) y = 5 D) x = 5

Wersja PDF
Rozwiązanie

Oś symetrii paraboli jest pionową prostą przechodzącą przez jej wierzchołek. Mając miejsca zerowe łatwo wyliczyć pierwszą współrzędną wierzchołka – wierzchołek znajduje się dokładnie w środku między pierwiastkami.

x = 4+--6-= 5 . w 2

Zatem osią symetrii paraboli jest prosta x = 5 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!