Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 1312413

Osią symetrii wykresu funkcji  2 f (x) = x + 8 jest prosta o równaniu
A) x = 8 B) y = 0 C) x = − 8 D) x = 0

Wersja PDF
Rozwiązanie

Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej jest pionowa prosta przechodząca przez jej wierzchołek.

Sposób I

Pierwszą współrzędną wierzchołka łatwo wyznaczyć:

 −b xw = ----= 0. 2a

Zatem osią symetrii jest prosta x = 0 .

Sposób II

Parabola y = x2 + 8 powstaje z paraboli y = x2 przez przesunięcie o 8 jednostek do góry, zatem jej oś symetrii jest taka sama jak oś symetrii paraboli y = x2 , czyli prosta x = 0 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!