/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Oś symetrii

Zadanie nr 4041910

Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = − 2(x+ 5)(x − 7) jest parabola której oś symetrii ma równanie
A) x = − 2 B) x = − 1 C) x = 1 D) x = 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Osią symetrii paraboli jest pionowa prosta przechodząca przez jej wierzchołek. Pierwszą współrzędną wierzchołka łatwo wyznaczyć, gdy znamy wartości pierwiastków x1 i x2 :

x = x1 +-x-2-= −-5-+-7 = 1. w 2 2

Zatem oś symetrii ma równanie: x = 1 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner