/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 9499847

Pole figury ograniczonej fragmentem wykresu funkcji f danej wzorem f (x) = x2 − 4 i osią Ox jest
A) mniejsze od 8 B) większe od 8 C) równe 8 D) większe od 16

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Oznaczmy przez P pole szukanego obszaru. Z rysunku widać, że trójkąt zaznaczony na rysunku ma pole mniejsze od szukanego pola. Policzmy pole tego trójkąta

 4-⋅4 Pt = 2 = 8 .

Policzmy jeszcze pole prostokąta o wierzchołkach w punktach (− 2,0),(2,0 ),(− 2,− 4),(2 ,−4 )

P = 4⋅ 4 = 16. p

Ponownie widać, że pole obszaru jest mniejsze niż obliczone pole prostokąta. Zatem otrzymujemy następujące nierówności

Pt = 8 < P < Pp = 1 6.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner