/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Punkty wspólne z prostymi

Zadanie nr 8950829

Dany jest okrąg  2 2 o : x + (y− 2) = 2 i prosta l : y = x + 2 . Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Prosta l jest rozłączna z okręgiem.
B) Prosta l przechodzi przez środek okręgu.
C) Prosta l jest styczna do okręgu.
D) Prosta l ma z okręgiem jeden punkt wspólny.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Środek danego okręgu ma współrzędne (0,2) , więc widać, że leży na prostej y = x+ 2 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner