Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 1637779

Prosta k ma równanie  3 y = − 3x + 2 4 . Wskaż równanie prostej równoległej do prostej k , przechodzącej przez punkt  ( ) P = 23,4 .
A) y = − 3x + 4 B) y = − 3x + 6 C) y = 1x+ 47 3 9 D) y = − 3x + 8 ,5

Wersja PDF
Rozwiązanie

Sposób I

Oznaczmy szukaną prostą przez y = ax + b . Proste mają być równoległe, więc ich współczynniki kierunkowe muszą być takie same

a = − 3.

Podstawiamy punkt P do równania i wyznaczamy wyraz wolny

 2- 4 = − 3⋅ 3 + b ⇒ b = 6.

Zatem szukana prosta ma równanie

y = − 3x+ 6.

Sposób II

Szukana prosta musi być równoległa do danej, więc musi mieć współczynnik kierunkowy -3, co eliminuje jedną odpowiedź. W pozostałych podstawiamy x = 23 i sprawdzamy, czy wychodzi 4.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!