/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 1006492

Obrazem prostej o równaniu x+ 2y − 3 = 0 w symetrii osiowej względem osi Oy jest prosta o równaniu
A) x + 2y + 3 = 0 B) x− 2y + 3 = 0 C) x + 2y − 3 = 0 D) x − 2y − 3 = 0

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształćmy dany wzór prostej tak, aby zapisać go w postaci y = f(x) .

x+ 2y− 3 = 0 1- 3- 2y = −x + 3 ⇒ y = − 2x + 2 .

Jeżeli odbijamy wykres funkcji y = f(x) względem osi Oy to otrzymamy wykres funkcji y = f(−x ) . W naszej sytuacji otrzymamy więc prostą.

 1- 3- y = f (−x ) = 2 x+ 2 /⋅ 2 2y = x + 3 ⇒ x− 2y + 3 = 0.

Na koniec obrazek.


PIC


 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner