/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 3553680

Odcinek o końcach (− 1;− 1) i (1;3) jest zawarty w prostej:
A) y = x B) y = 2x + 1 C) y = x + 2 D) y = −x

Wersja PDF

Rozwiązanie

Musimy sprawdzić, na której z prostych leżą obydwa dane punkty. Łatwo sprawdzić (podstawiając w pamięci x = − 1 do kolejnych wzorów), że pierwszy punkt leży na prostych z podpunktów A i B. Podobnie sprawdzamy, że drugi punkt leży na prostych z podpunktów B i C. Zatem oba naraz leżą na prostej z podpunktu B.


PIC


 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner